Hvordan gange i excel regneark – multiplicere

I Excel ganger man med dette tegn: *

Man får det frem ved at holde shift nede og trykke på stjernetasten lige til venstre for Enter.

I Excel kan de fx se sådan ud i en celle:

=A2*B2

Det betyder: Det tal, som står i cellen A2 skal ganges med det, som står i B2.

Hvis du er i tvivl om formler og andre ting, så kan du heldigvis finde masser af info på Google.

Skriv et svar