Hvordan bruger man excel regneark?

Excel er nemmest at lære ved at begynde med nogle af de mest grundlæggende formler:

Plus:

For at plusse to tal i to celler (fx A1 og A2) skriver man =A1+A2. Hvis du fx vil have resultatet i A3, så klik i cellen A3 og skriv =A1+A2.

Gange:

A1*A2

Dividere:

A1/A2

Man kan også lave diagrammer. Her skal du bruge en række tal, fx kan du lave et søjlediagram, der viser elevers karakterer. Skriv navne i cellerne A1, A2, A3 og A4. Skriv elevernes karakterer i cellerne B1, B2, B3 og B4. Marker både navne og tal ved at trække med venstre musetast fra A1 og ned til B4. Tryk på “Indsæt” (øverst). Vælg “Søjle”. Vælg en type, fx 3D.

Hvis du er interesseret i, hvordan man bruger Excel regneark på en lidt mere avanceret måde, kan du se en guide til regneark her.

Hvorfor spiser hunde græs?

Ifølge bogen “Dogwatching” af Desmond Morris findes der flere forskellige forklaringer på, at hunde spiser græs. Der er stadig ikke 100 % enighed blandt eksperter, når spørgsmålet skal besvares.

Én af forklaringerne lyder på, at hunde (og katte) har brug for nogle bestemte vitaminer, som de kan finde i græs. Nogle mener også, at de har brug for noget mere groft i kosten (ligesom rovdyr får i naturen, når de æder noget af et dyrs maveindhold).

Nogle hævder også, at hunden bare godt kan lide smagen af græs (denne forklaring er ikke nævnt i bogen).

Ifølge bogen skal man ikke tro på, at hunde bruger græs som et brækmiddel (altså æder græs for at kunne kaste op). Ifølge Morris er det usandsynligt, da hunde normalt har meget nemt ved at kaste noget op, som de ikke ønsker at have i maven.

Info:

Bogen “Dogwatching” (1986) er skrevet af den kendte engelske zoolog Desmond Morris, som har nydt stor anerkendelse for sine bøger om dyr og mennesker.

http://www.hundetips.dk/53-Hundeartikler.html

Hvordan print screen på bærbar computer?

Print screen funktionen er lidt anderledes på en bærbar computer.

1) Se nederst til venstre på tastaturet. Her har du knappen “Fn”.

2) Øverst til højre har du knappen “Insert / Prt Scr” (det sidste er en forkortelse for “Print screen”).

3) Hold “Fn” nede, og tryk på “Insert / Prt Scr”.

4) Gå ind i et andet dokument, fx Word, og hold CTRL nede og tryk på V.

Hvordan gemmer man i pdf?

Når du har skrevet noget i Word, kan du sagtens gemme det i PDF:

1) Tryk på Office-knappen (den runde øverst til venstre).

2) Hold pilen over “Gem som”.

3) Tryk på “PDF eller XPS”.

Sådan gemmer man i PDF. Fordelen er, at andre (normalt) ikke kan ændre i det, når det er PDF-format.

Kan man ændre et PDF-dokument til Word?

Ja, se fx guiden her.

Hvordan kopierer man en tekst?

  • Hold CTRL nede og tryk på A for at markere hele teksten. Det hele bliver sort (og teksten hvid).
  • Hold CTRL nede og tryk på C.
  • Klik med højre musetast der, hvor du vil have teksten sat ind. Tryk på “Indsæt” (“Paste” på engelsk). Du kan også bruge genvejstasten CTRL + V.

Sådan kopierer man dele af en tekst

  • Marker den del, du vil kopiere ved at holde venstre musetast nede og træk ned over teksten.
  • Hold CTRL nede og tryk på C.
  • Højreklik der, hvor du vil have teksten. Vælg “Indsæt” (“Paste” på engelsk).

Kopiering til blogs m.m.

Når du skal kopiere fra fx Word og videre til en blog eller lignende, kan det nogle gange give nogle problemer. Læg mærke til, om bloggen har et værktøj, der hedder noget i stil med “Kopier fra Word” eller “Importer fra Word”.

Hvis værktøjet ikke findes, og du får problemer med at kopiere tekst fra Word til blog, bør du først kopiere teksten ind i Notesblok og derefter ind i bloggen. Denne proces vil så at sige “rense” teksten, således at bloggen bedre kan læse den.

Hvorfor holder vi Sankt Hans? Det fejres stadig, fordi…

Sankt Hans er en gammel kirkelig tradition, som har til hensigt at mindres Johannes Døberen. Johannes Døberen var Jesu fætter, og man kalder ham døberen, fordi han døbte mennesker i Jordanfloden.

Vi fejrer Sankt Hans med bål og fællessang. Den mest almindelige fælles sang til denne tradition er Midsommervisen “Vi elsker vort land”. Teksten er skrevet af Holger Drachmann i 1885, og melodien udarbejdet af P. E. Lange-Müller i 1885.